Meer natuurgebied op Texel

Een aanwinst voor het Waddeneiland! Na jarenlang overleg is er nu een plan waarbij zowel de natuur als de landbouw meer ruimte krijgen zich te ontwikkelen op Texel.

 

Al in 1909 zag oprichter van Natuurmonumenten Jac. P. Thijsse de unieke natuur in de polder Waal en Burg. Toen heeft de natuurvereniging ook de eerste hectares aangekocht. Nu Natuurmonumenten de gehele polder kan gaan beheren, wordt dat een belangrijk gebied voor veel bedreigde vogels. Er worden bloemrijke weiden gecreërd waar straks zeldzame orchideeën bloeien en weidevogels broeden. Omdat de polder zo laag ligt is het water op sommige plekken brak. Daar vind je planten die speciaal aangepast zijn aan het zoute water zoals zeekraal. Er ontstaat een zeer gevarieerd natuurgebied van ongeveer 450 hectare.

Lees hier meer over op de website van natuurmonumenten